Рубрика: Гіпотези

Частково обгрунтоване припущення про причини, рушійні сили, сутності (корінних властивостях, закономірності розвитку) того чи іншого предмета (явища, процесу), яке тимчасово приймається за дійсне